RSS

Nabi صلی الله عليه وسلم Berhijrah

Tatkala keputusan keji untuk membunuh Nabi صلی الله عليه وسلم telah diambil, turunlah malaikat Jibril membawa wahyu Rabb-nya, memberitahukan kepada beliau perihal persekongkolan kaum Quraisy tersebut dan idzin Allah kepada beliau untuk keluar dari Mekkah (berhijrah). Jibril telah menentukan momen hijrah tersebut sembari berkata, “Malam ini, kamu jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya.”

Nabi صلی الله عليه وسلم bertolak ke kediaman Abu Bakar di tengah terik matahari untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. ‘Aisyah رضي الله عنها berkata, “Ketika kami sedang duduk-duduk di kediaman Abu Bakar pada siang hari nan terik, tiba-tiba ada seseorang berkata kepada Abu Bakar, “Ini Rasulullah datang dengan menutup wajah (bertopeng) pada waktu yang tidak biasa beliau mendatangi kita.”

Abu Bakar berkata, “Ayah dan ibuku sebagai tebusan untuknya!, demi Allah! Beliau tidak datang di waktu-waktu seperti ini kecuali karena ada perintah (Allah).” Read the rest of this entry »

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 1, 2011 in Shirah, Tarikh

 

Parlemen Quraisy “Darun Nadwah” Mengadakan Sidang Istimewa

Begitu kaum Musyrikun melihat betapa para shahabat Rasulullah telah berkemas-kemas untuk berhijrah dengan membawa dan menggiring keturunan dan anak-anak serta harta mereka menuju perlindungan kaum Aus dan Khazraj, maka terjadilah kegemparan di kalangan mereka yang menimbulkan ketidakstabilan dan perasaan bercampur sedih. Perasaan cemas yang selama ini belum pernah mereka alami, kini menghantui mereka. Bahaya nyata dan serius yang akan mengancam sendi-sendi paganis dan ekonomi mereka telah menampakkan wujudnya di hadapan mereka. Mereka mengetahui persis sosok Muhammad صلی الله عليه وسلم yang memiliki pengaruh yang begitu besar plus gaya kepemimpinan (leadership) dan pengarahan yang sempurna. Demikian pula dengan tekad bulat, istiqamah serta pengorbanan diri di jalan Allah yang dimiliki oleh para shahabatnya. Belum lagi kekuatan dan ketangguhan yang dikenal dari suku Aus dan Khazraj dan para cendikiawan kedua suku yang memiliki naluri perdamaian dan keshalihan serta mampu mengajak untuk membuang rasa dendam diantara kedua belah pihak setelah selama bertahun-tahun lamanya mereka menelan pahitnya perang saudara. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on March 29, 2011 in Shirah, Tarikh

 

Kontingen-Kontingen Pertama Yang Berhijrah

Setelah Bai’at ‘Aqabah II rampung dilaksanakan dan Islam telah pula sukses membangun sebuah tanah air di tengah-tengah padang sahara yang masih diselimuti oleh gelombang kekufuran dan kejahilan – dan ini merupakan upaya paling kritis yang dialami Islam sejak permulaan dakwah -, Rasulullah akhirnya mengizinkan kaum Muslimin untuk melakukan hijrah ke tanah air (baru) tersebut.

Hijrah tidak saja berarti mengesampingkan kepentingan seseorang, mengorbankan harta dan menyelamatkan jiwanya saja, tetapi harus disertai dengan kesadaran bahwa dirinya juga telah dihalalkan dan terampas, bisa jadi binasa di pangkal perjalanan atau di penghujungnya. Demikian juga, menyadari bahwa dirinya akan berjalan menuju masa depan yang masih tak menentu, dia tidak tahu ketidakstabilan dan kesedihan apa yang nantinya menjadi dampak darinya.

Kaum Muslimin mulai berhijrah, sementara mereka telah mengetahui semua (resiko) itu. Di lain pihak, kaum Musyrikun berupaya menghalang-halangi keberangkatan mereka sebab sudah merasakan apa implikasinya kelak.

Berikut ini beberapa contoh dari momen tersebut: Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on March 22, 2011 in Shirah, Tarikh

 

Bai’at ‘Aqabah Kedua

Pada musim haji tahun ke-13 dari kenabian (bulan Juni tahun 622 M), datanglah sebanyak hampir 70 orang kaum Muslimin dari Madinah untuk menunaikan manasik haji. Mereka datang bersama rombongan para jema’ah haji dari kaum mereka yang masih musyrik. Kaum muslimin tersebut saling bertanya diantara mereka -saat mereka masih berada di Yatsrib atau sedang dalam perjalanan- hingga kapan mereka harus membiarkan Rasulullah berkeliling, diusir di lereng-lereng bukit dan diancam?

Tatkala tiba di Mekkah, terjadilah kontak rahasia antara mereka dan Rasulullah صلی الله عليه وسلم yang menghasilkan kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk berkumpul pada pertengahan hari-hari Tasyriq di celah yang terletak di samping ‘Aqabah, tempat dimana terdapat Jumrah ula di Mina. Pertemuan ini terlaksana melalui proses yang sangat rahasia di dalam kegelapan malam. Read the rest of this entry »

 
1 Comment

Posted by on March 22, 2011 in Shirah, Tarikh

 

Isra` Dan Mi’raj

Manakala Nabi صلی الله عليه وسلم masih berada di tengah periode dakwah yang akan menerobos jalan antara pencapaian kesuksesan dan penindasan sementara secercah harapan mulai tampak dari kejauhan, maka terjadilah peristiwa Isra` dan Mi’raj ini. Mengenai kapan waktu terjadinya, masih terdapat perbedaan pendapat menjadi beberapa pendapat, diantaranya: 
 
  1. Peristiwa Isra` terjadi pada tahun dimana Allah memuliakan Nabi-Nya dengan an-Nubuwwah, ini adalah pendapat yang dipilih oleh ath-Thabary.
  2. Peristiwa ini terjadi 5 tahun setelah diutusnya beliau menjadi Nabi, pendapat ini dikuatkan oleh an-Nawawy dan al-Qurthuby.
  3. Peristiwa ini terjadi pada malam 27 bulan Rajab tahun 10 dari kenabian, pendapat ini dipilih oleh al-‘Allâmah al-Manshurfûry.
  4. Peristiwa ini terjadi 16 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Ramadlan tahun 12 dari kenabian.
  5. Peristiwa ini terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun 13 dari kenabian.
  6. Peristiwa ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabî’ul Awwal tahun 13 dari kenabian.

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on March 22, 2011 in Shirah, Tarikh

 

Bai’at ‘Aqabah Pertama

Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, kami pernah menyinggung perihal enam orang dari yatsrib yang telah masuk islam pada musim haji tahun 11 h dari kenabian dan berjanji kepada rasulullah untuk menyampaikan risalah beliau kepada kaum mereka.

Dari hasil itu, ternyata pada musim haji berikutnya, yakni tahun 12 H dari kenabian, tepatnya bulan Juli tahun 621 M datanglah 12 orang laki-laki, diantaranya lima orang dari enam orang yang dulu pernah menghubungi beliau صلی الله عليه وسلم pada musim lalu. Sedangkan seorang lagi yang tidak hadir kali ini adalah Jabir bin ‘Abdullah bin Ri`ab. Adapun 7 orang baru lainnya adalah: Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on March 22, 2011 in Shirah, Tarikh

 

Menawarkan Islam Kepada Kabilah Dan Individu

Pada bulan Dzulqa’dah tahun 10 dari kenabian bertepatan dengan akhir bulan Juni atau permulaan bulan Juli tahun 619 M, Rasulullah صلی الله عليه وسلم kembali ke Mekkah untuk mulai menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan individu-individu. Semakin dekat datangnya musim haji, maka orang-orang yang datang ke Mekkahpun semakin banyak, baik dengan berjalan kaki maupun mengendarai unta yang kurus dari seluruh penjuru yang jauh guna melaksanakan ibadah haji dan menyaksikan berbagai manfa’at bagi mereka serta menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Rasulullah menggunakan kesempatan baik ini dengan mendatangi kabilah demi kabilah dan menawarkan Islam kepada mereka serta mengajak mereka masuk ke dalamnya sebagaimana yang pernah beliau lakukan semenjak tahun ke-4 dari kenabian. Pada tahun ke-10 ini beliau mulai meminta kepada mereka agar menampung, menolong serta melindunginya hingga beliau dapat menyampaikan wahyu Allah. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on March 22, 2011 in Shirah, Tarikh